Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: Mai 2018

Rad One LTD (edaspidi: “meie”, “meid”) haldab veebilehekülge https://ee.intelligentlabs.org edaspidi (“Teenus”, “Teenuste”).
Käesoleva veebilehe privaatsuspoliitika eesmärgiks on teavitada eeskirjadest, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, kasutamist ja säilitamist, kui kasutate meie Teenust, mis on kooskõlas 2018. aasta mai isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR).

Me ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele välja arvatud juhtudel, mis on välja toodud selles privaatsuspoliitikas.
Kasutame Teie isikuandmeid, et Teile Teenust osutada ja seda parendada. Teenuse kasutamisega nõustute andmete kogumisega ning kasutamisega käesoleva privaatsuspoliitika lepingu raames. Kui käesolevas privaatsuspoliitikas ei ole sätestatud teisiti, siis käesolevas privaatsuspoliitikas kasutatud terminitel on samad tähendused kui meie kasutustingimustes, mis on kättesaadavad aadressil https://ee.intelligentlabs.org

Teabe kogumine ja kasutamine

Meie Teenuse kasutamisel, me võime paluda Teil esitada meile teatud isikut tuvastatav informatioon, selleks, et saaksime võtta Teiega ühendust või identifitseerida Teid. Isikut tuvastav informatsioon võib hõlmata, kuid ei piirdu Teie e-posti aadressiga, nimega, telefoninumbriga, postiindeksiga (“Isikuandmed”).
Teie andmeid töödeldakse ja säilitatakse töökeskkonnas alates kuupäevast, millal oli sooritatud tehing meie Teenuste kaudu. See ei mõjuta Teie õigusi andmesubjektina (Füüsiline isik).

Logiandmed

Me võime koguda informatsiooni, mida edastab Teie veebisirvija iga kord, kui Te külastate meie Teenust (Logiandmed). Logiandmed võivad sisaldada järgmist informatsiooni: arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebisirvija tüüp ja versioon, meie Teenuse veebilehed mida külastate, külastuse kuupäev, kellaaeg, veedetud aeg nendel lehtedel ja muu statistika.

Lisaks võib meie Veebileht kasutada kolmandate isikute analüüsiteenuseid, selliseid nagu näiteks: Google Analytics, mis koguvad, jälgivad ja analüüsivad seda tüüpi teavet, et meie Teenuse funktsionaalsust suurendada. Nendel kolmanda osapoole teenusepakkujatel on oma privaatsuseeskirjad, kuidas nad seda informatsiooni kasutavad.
Küpsised

Küpsised on väikese andmemahuga failid, mis võivad sisaldada anonüümset kordumatut teavet. Veebileht saadab küpsised kasutaja veebilehitsejale ning see salvestub Teie arvuti kõvakettale.

Me kasutame küpsiseid, et koguda informatsiooni. Teil on võimalik seadistada oma veebilehitseja viisil, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse. Juhul, kui Te keeldute küpsiste vastuvõtmisest, ei saa te võib-olla meie Teenust täies ulatuses kasutada.

Uuesti turundamine
Rad One LTD kasutab uuesti turundamise teenuseid, et kuvada Teile reklaame kolmandate osapoolte veebisaitidel, mis põhinevad meie Teenuse lehekülje külastamisel. Meie ja meie kolmandad osapooled kasutavad küpsiseid, et optimeerida ja kuvada reklaame, mis põhinevad Teie eelmiste külastuste põhjal meie Teenuse veebilehel.
● Google Adwords uuesti-turunduse teenust osutab Google Inc. Teil on võimalik keelduda Google Analytics Display Reklaamidest ning kohandada Google Display Network reklaamid külastades Google Ads Settings lehte. Google soovitab teile laadida veebilehitseja pistikprogrammi Google Analytics Opt-out Browser Add-on oma veebilehitseja jaoks.
Google Analytics veebilehitseja pistikprogramm annab külastajatele võimalust takistada nende andmete kogumist ja kasutamist Google Analyticsis. Lisateavet Google’i privaatsuseeskirjade kohta leiate Google Privacy & Terms veebilehelt.

Teenusepakkujad

Võime palgata kolmandatest isikutest ettevõtteid ja eraisikuid, et pakkuda Teenust meie nimel, teostada teenustega seotud teenuste osutamine või abistada meid meie Teenuse kasutamise analüüsimisel.
Nendel kolmandatel isikutel on juurdepääs teie isiklikule teabele neile pandud ülesannete täitmiseks meie nime. Nad on siiski kohustatud mitte avaldama ega kasutama seda teavet muul eesmärgil.

Kommunikatsioon

Me võime kasutada Teie isikuandmeid Teiega suhtlemiseks – saata teile uudiseid, turundus- või reklaammaterjale ja muid teatisi, mis võivad Teile huvi pakkuda.Teil on võimalik loobuda kas kõigist või mõnest meie poolt edastatud teabest, järgides loobumise linki või juhiseid, mis on välja toodud igas saadetud e-kirjas.

Seaduste jälgimine

Me avaldame Teie isikuandmeid siis, kui see on seadusega või kohtumäärusega nõutav või kui leiame, et selline tegevus on vajalik, et täita seadusest või õigustoimingust tulenevaid kohustusi või selleks, et kaitsta meie platvormi Teenuste terviklikkust või turvalisust.

Äriühendus

Rad One LTD võib jagada teie isikuandmeid ettevõtte varade ühinemise, omandamise või müügi korral. Me teavitame teid isikuandmete edastamisest enne kui need hakkavad alluma teisele privaatsuspoliitikale. Kui isikuandmete edastamise juhtum leiab aset, Teie õigusi tulenevalt andmekaitseseaduses 1998 see ei mõjuta.

Turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu andmete edastamise viis ega elektrooniline salvestusviis pole 100% turvaline.
Kuigi me püüame kasutada äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, et kaitsta Teie isiklikke andmeid, kuid me ei saa garanteerida nende täielikku turvalisust. Seetõttu ei taga me teie andmetele mingit turvalisuse taset, kuigi tegutseme alati vastavalt Ühendkuningriigi ja EL-i asjakohastele õigusaktidele.

Piiriülene andmeedastus

Teie teavet, sealhulgas isiklikku teavet võidakse edastada ja hoiustada arvutites, mis asuvad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või mis asuvad teistes jurisdiktsioonides, mille andmekaitseseadused võivad erineda teie jurisdiktsiooni omadest.

Kui asute väljaspool Ühendkuningriiki ja otsustate meile teavet edastada, pange tähele, et me edastame teabe, sealhulgas isikliku teabe, Ühendkuningriiki ja töötleme seda seal.

Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga, millele järgneb selle teabe esitamine, väljendab Teie nõusolekut selle edastamisega.

Juhul, kui tekib vaidlus seoses andmete edastamisega välisriiki, nõustute, et Inglismaa ja Walesi kohtutel on kõnealuses küsimuses ainupädevus.

Üksikisiku õigused

Õigus saada teavet

See isikuandmete puutumatust käsitlev teade annab teile teavet teie privaatsuse säilitamise õigusest. Juhul, kui me oleme kogunud informatsiooni, mille olete edastanud kolmandatele osapooltele, siis me anname Teile edasi informatsiooni põhjendamatu viivituseta ning mitte hiljem kui ühe kuu jooksul.

Juurdepääsuõigus

Teil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas me käsitleme Teie isikuandmeid. Samuti on Teil õigus oma isikuandmetele juurde pääseda ning kontrollida oma isikuandmete töötlemise seaduslikkust.

Iga taotlus on tasuta, kuid kui taotlus on ülemäärane, võime küsida mõistlikku tasu. Võime nõuda tasu ka siis, kui sama teabe saamiseks esitatakse hilisemad taotlused.

Tagame, et andmesubjekti juurdepääsuõiguse taotlusele vastatakse ühe kuu jooksul pärast taotluse laekumist.

Selle protsessi käigus peame mõistlike vahendeid kasutades teie identiteeti kindlaks tegema.
Üldjuhul toimub see kirja teel või elektrooniliselt e-posti teel.

Õigus andmete parandamiseks

Teil on alati õigus nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need ei ole täpsed
Seda võib teha edastades info nõustajale suuliselt või kirjalikult.

Parandame kõik meie valduses olevad andmed ühe kuu jooksul pärast teate laekumist.Teie andmete muutmise või parandamise eest ei võeta tasu, kui need pole ülemäärased.

Võimalik, et vajalike muutuste tegemiseks peame kindlaks tegema Teie identiteedi.

Juhul, kui oleme selle teabe teistele osapooltele edastanud, võtame igaühega eraldi ühendust, et andmete registrit värskendada

Õigus isikuandmete kustutamiseks

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Seda nimetatakse õiguseks olla unustatud. Sellise taotluse saab esitada kirjalikus vormis.

Me vastame igale taotlusele ühe kuu jooksul pärast taotluse laekumist.

Teie andmete kustutamise eest tasu ei võeta. Lisaks me peame kindlaks tegema iga isiku, kes kasutab õigust olla unustatud.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramine

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kasutamise piiramist või isikuandmete kasutamise lõpetamist. See tähendab, et me võime jätkata teie andmete säilitamist, kuid lõpetame nende kasutamise.

Taotluse saab esitada kirjalikult ning sellele vastatakse põhjendamatu viivituseta ning
ning hiljemalt ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise kuupäevast.
Vastuväidete esitamise õigused
Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete kasutamise kohta. Kui te soovite, et me ei kasutaks Teid puudutavaid isikuandmeid, siis teeme seda viivitamatult.

Õigus kaebusele

Kui teil on kaebusi selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme, palun pöörduge teabevoliniku büroo poole läbi nende veebilehe: www.ico.org/concerns või posti teel:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF
United Kingdom

Lingid teistele veebilehtedele

Meie Teenuse veebileht võib sisaldada linke teistele interneti lehekülgedele, mida ei halda meie. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid sellele veebilehele. Soovitame Teil tungivalt tutvuda iga Teie poolt külastatava veebilehe privaatsuseeskirjadega.

Meil puudub kontroll ja me ei vastuta kolmanda osapoolte teenuste või veebilehtede sisu, privaatsuspoliitika või praktika eest.

Laste privaatsus

See veebileht ei ole mõeldud kasutamiseks alla 13-aastastele lastele (“Laps”). Lisaks ei kogu me teadlikult alla 13-aastaste laste andmeid. Kui arvate, et Teie alaealine laps või hoolealune on oma isikuandmeid edastanud ilma Teie loata, võtke palun meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud alla 13-aastaste laste isikuandmeid ilma vanemate nõusolekuta, eemaldame selle teabe oma serveritest.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Võime oma privaatsuseeskirju aeg-ajalt värskendada. Teavitame teid kõigist muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika.
Seega soovitatakse teil see leht perioodiliselt muudatuste osas üle vaadata.
Privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad siis, kui need postitatakse sellele lehele.

Kui me teeme selles privaatsuseeskirjas muudatusi, siis saadame Teile sellest teave, kas Teie e-posti aadressile või postitame silmatorkava teate muudatustest meie veebilehele.

Kohtualluvus

Käesolevat eeskirja kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt Inglise ja Walesi seadustele, ilma kollisiooninormide põhimõtteid kehtestamata.

Võtke meiega ühendust

Kui Teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võtke palun meiega ühendust: support@intelligentlabs.org
Võite meiega ühendust võtta ka posti teel, meie registreeritud aadress on:

32 Barnmead
Haywards Heath
England
RH16 1UZ
United Kingdom